Làm phép tính nhanh với Tìm kiếm Spotlight của iOS

Bạn có biết Tìm kiếm Spotlight trên iOS không, chính là chức năng tìm kiếm khi ta vuốt màn hình xuống phía dưới hoặc khi vuốt sang phải từ màn hình chính. Tìm kiếm Spotlight không chỉ cho phép bạn tìm…
Gõ Emoji siêu nhanh với phím tắt trên iPhone

Biểu tượng cảm xúc (Emoji) ngày càng trở nên phổ biến trong việc bộc lộ cảm xúc của con người thông qua kênh văn bản. Bạn có thể biểu đạt những gì mà mình đang cảm thấy bằng những icon nhỏ bé…